Over Pretec

Ons bedrijf kent een historie van jaren in vakmanschap en wij blijven werken aan de nodige innovaties voor de toekomst. Dat vereist investering in vakopleidingen, maar ook in materialen en het machinepark.

Precisie met een visie

Samenwerking met u, de klant, staat voor ons bovenaan. En een goede afstemming, van producttekening tot de fabricage van het eindproduct. Daarbij denken we mee over oplossingen en mogelijkheden. Ervaring en vakmanschap Elke opdracht wordt door ons met de grootste aandacht uitgevoerd. Of het nu om enkele stuks gaat of grotere aantallen. Wij zijn trots op onze mensen, die hun ervaring combineren met goede vakopleidingen en een grote betrokkenheid. Wij leveren op tijd en conform afspraak.

Modern hightech machinepark

De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Digitale- en robottechnieken zorgen voor steeds meer mogelijkheden, oplossingen en dus kansen. Pretec volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Door te blijven investeren in het hightech machinepark en de daarbij behorende opleidingsvereisten van medewerkers waarborgt Pretec de service en hoge kwaliteit producties waar ze voor staat.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor Pretec gaat aandacht voor een kwalitatief hoogwaardig product samen met aandacht voor de wereld om ons heen. Pretec levert graag een maatschappelijke bijdrage, zowel aan mens als aan milieu. Daarom wordt gewerkt aan duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen. Het bedrijf draait volledig op groene stroom en voor de verlichting wordt uitsluitend gebruik gemaakt van LED lampen. Alle oliën en vetten worden zorgvuldig gescheiden van het restafval. Door leerling instrumentmakers en metaalbewerking stageplek­ken aan te bieden wordt ook invulling gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lokale positieve initiatieven die van maatschappelijk belang zijn voor de directe omgeving worden met regelmaat ondersteund.