Geotechnisch onderzoek door Fugro
Op onze nieuwbouwkavel is Fugro eind januari begonnen met geotechnisch onderzoek van de bodem. Geotechnisch grondonderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. Sonderen houdt in dat er een conusvormige sonde verticaal met een vaste snelheid de grond in wordt gedrukt, waarbij diverse eigenschappen van de grond gemeten worden. Fugro beschikt over modern materieel waarmee op alle locaties, waaronder moeilijk begaanbaar terrein, binnenwater, dijken en kelders, onderzoek kan worden uitgevoerd.